ŠKO-ENERGO, s.r.o. - Mladá Boleslav

Řešení problémů s tokem mletého vápence ve výsypné části zásobníku kotle K80. Neúčinný systém čeřících desek byl demontován a nahrazen systémem pulzních ventilů. Problémy s tokem mletého vápence byly vyřešeny.

Zásobník mletého vápence kotle K80 má dva menší výsypy, na každém výsypu byly aplikovány 2 ks pulzních ventilů typu VPV-40. Systém pulzních ventilů v tomto rozsahu eliminuje nálepy sypkého materiálů na vnitřních stěnách zásobníku a zajišťuje tak bezproblémový tok materiálu.

Naše společnost zajistila kompletní dodávku systému pulzních ventilů, včetně montáže rozvodu tlakového vzduchu a elektroinstalace.

Škoko-Energo

Celkový pohled na výsypné části zásobníku vápence kotle K80 s aplikovaným systémem pulzních ventilů.

Škoko-Energo

Detailní pohled na výsypnou část

Škoko-Energo

Pohled do vnitřního prostoru zásobníku.

Škoko-Energo

Rozvod tlakového vzduchu - odbočky k jednotlivým pulzním ventilům.