Řídící systém

Řídící systém zajišťuje programovatelné ovládání systému pulzních ventilů. Ovládání systému je možné začlenit do stávajícího řídícího systému celé technologie nebo zajistit ovládání systému lokální řídící jednotkou. Varianta provedení řídícího systému je volena na základě požadavku a technických možností ze strany objednatele. Velikost řídícího systému je závislá na počtu vstupních a výstupní signálů, které jsou nutné pro řízení celého systému pulzních ventilů. Vstupní signály dodávají řídícímu systému informace o stavu navazující technologie (např. poloha šoupátkového uzávěru, chod pasové dopravy atd.) Výstupní signály jsou určeny pro ovládání jednotlivých pulzních ventilů případně pro hlášení poruch systému atd. Tyto lokální řídící jednotky jsou osazeny programovatelným řídícím modulem LOGO! Siemens případně jejich dalšími rozšiřujícími moduly, tyto lokální řídící jednotky jsou určeny pro ovládání maximálně 20 kusů pulzních ventilů. Při vyšším počtu aplikovaných pulzních ventilů na technologii používáme k ovládání systému řídící jednotku Siemens SIMATIC S7.

Při uzavřeném výsypném otvoru zásobníku nebo zastaveném odběru skladovaného materiálu musí být zastavena činnost systému pulzních ventilu. V případě činnosti systému by nedocházelo k uvolňování skladovaného materiálu, ale naopak k jeho zhutňování a následným problémům při spuštění technologie.

Programovatelné parametry systému

V řídícím systému lze během provozu programovat některé parametry. Programovatelné parametry bývají varianty spuštění, časové prodlevy mezi jednotlivými pulzními ventily, doba opakování taktu atd. Pevně nastaven musí být vždy čas otevření pulzního ventilu na 0,25 s, tuto hodnotu nelze v řídícím systému programovat. Programovatelné parametry doporučujeme optimalizovat vždy s aktuálními provozními vlastnostmi skladované sypké hmoty. V optimálním případě tak nastavení řídícího systému eliminuje vznik klenby ve výsypné části zásobníku a zárověň doby prodlevy mezi činností jednotlivých pulzních ventilů jsou co možná nejdelší, což má ve svém důsledku dopad na menší spotřebu tlakového vzduchu.

 
Řídící systém

Pohled do vnitřní prostoru rozvaděče s řídícím systémem pro 12 kusů pulzních ventilů.