Aplikace

Systém vzduchových pulzních ventilů lze aplikovat na různé zásobníky, výsypky, násypky, mezizásobníky, vážící zásobníky, dávkovací zásobníky a další technologie ve kterých dochází ke skladování sypké hmoty a následným problému s jeho tokem. Široké spektrum montážních přípravků nám umožňuje montáž na zásobníky ocelové, ocelové s vnější tepelnou izolací, železobetonové, plastové případně různé kombinace s vnitřním vyložením zásobníku nerez - ocel, plast - ocel apod. V případě nestandardního provedení technologie jsme schopni vyrobit speciální montážní přípravek pro danou technologii.

Kompletní systém při aplikaci pulzních ventilů rozdělujeme na 3 základní části:

Jako jediný dodavatel na světovém trhu nabízíme montáž pulzního ventilu bez montážního přípravku.

Toto řešení přináší řadu výhod: