Pulzní ventily

Systém pulzních ventilů nabízí účinné řešení při problémech s netekoucím sypkým materiálem v zásobnících.

Na základě dlouholetých zkušeností s podobným systémem dováženým ze zahraničí, jsme vyvinuli zcela nové zařízení výhradně české výroby. Při vývoji konstrukce nového zařízení jsme byli vedeni snahou odstranit všechny nedostatky zařízení dováženého ze zahraničí, které ve svém důsledku vedou ke snížení spolehlivosti a životnosti těchto zařízení při jejich nasazení v provozu. Dále byl kladen důraz na snížení výrobních nákladu při dodržení vysoké kvality zařízení. Výsledkem naší činnosti je vzduchový pulzní ventil, který při našich testech obstál na výbornou a troufáme si tak tvrdit, že splňuje všechny výše uvedené požadavky.

Díky inovativní konstrukci dosahují pulzní ventily v náročném provozu vysoké spolehlivosti a životnosti.

Výhody inovativní konstrukce vzduchového pulzního ventilu jsou shrnuty do těchto bodů:

  1. Zvyšování vůle zdvihu ventilu je zabráněno celoplošným uložením vodítka ventilu v hlavním tělese vzduchového pulzního ventilu. U čtyřbodových vodítek ventilů docházelo k jejich zatlačování do hlavního tělesa, což vedlo ke zvyšování zdvihu ventilů a mělo za následek snížení účinnosti zařízení, nárůst spotřeby tlakového vzduchu a při jeho výměně vysoké servisní náklady.
  2. Zesílením dříku ventilu na průměr 14 mm bylo vyřešeno riziko přetržení ventilu na přechodu závitu a dříku.
  3. Pokud přesto dojde k přetržení dříku ventilu, zabránili jsme jeho úniku do technologie díky zádržnému systému. Ve vodítku ventilu je drážka, ve které se pohybuje kolík zalisovaný do tělesa ventilu. V případě přetržení dříku ventilu zůstává ventil otevřený na 5 mm, což zajišťuje alespoň omezenou funkci zařízení.
  4. Rozdělením vzduchového pulzního ventilu na 2 části - hlavní a přítlačné těleso jsme docílili vysoké variability, díky které byly usnadněny montážní a servisní práce.
  5. Vzduchový pulzní ventil je kompletně vyráběn v České republice, nižšími výrobními náklady při současném zachovaní vysoké kvality dosahujeme příznivé ceny pro naše zákazníky.
  6. Nově lze v některých případech montovat pulzní ventily bez montážních přípravků, tato výhoda přináší finanční úsporu pro naše zákazníky